Uitgaven

Nieuwsbrieven

Juni 2024April 2024 Maart 2024Januari 2024
December 2023Oktober 2023September 2023Juni 2023April 2023Maart 2023Januari 2023
December 2022Oktober 2022September 2022Juni 2022April 2022Maart 2022Januari 2022
December 2021Oktober 2021September 2021Juni 2021April 2021Maart 2021Januari 2021
December 2020Oktober 2020September 2020 - Juni 2020April 2020Maart 2020Januari 2020
December 2019Oktober 2019September 2019 - Juni 2019 - April 2019 - Maart 2019 - Januari 2019

Pagina:1|2|3|

2024: Falen & Succes

April 2024

In dit nummer belichten we het maken van fouten en het behalen van successen. Althans, dat was de bedoeling; de praktijk bleek echter anders. Tijdens een brainstorm met de voltallige redactie kwamen de voorstellen vlot van wie wat zou kunnen schrijven voor dit nummer. Echter, de ideeën met betrekking tot bijdragen die te maken hebben met falen en met fouten maken bleken in grotere getale aanwezig te zijn dan ideeën voor bijdragen over succes en het bereiken van doelen. Best wel een grappige observatie voor een redactie van een tijdschrift 'Positieve Psychologie', nietwaar?

Download deze uitgave


2023: Elevation

December 2023

Wie goed doet, goed ontmoet’, is een uitdrukking die betekent dat als je goed bent voor anderen jou zelf ook goede dingen ten deel zullen vallen. Maar het omgekeerde is ook waar en ook voor dit fenomeen bestaat een Nederlandse uitdrukking: ‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Als je getuige bent van iemand die iets goed doet voor zijn of haar omgeving, kan dit jou ook inspireren tot het doen van goede daden. Zo kan de vriendelijke begroeting die je in de ochtend van een onbekende medereiziger hebt ontvangen jou inspireren om deze door te geven aan de mensen die je de rest van de dag nog gaat tegenkomen. Of kan een krantenartikel over iemand die zich inzet voor een goed doel jou aanzetten om dezelfde dag nog een flink bedrag aan dit goede doel over te maken.

Download deze uitgave


2023: Conflict

Augustus 2023

”There is a place beyond right and wrong. I will meet you there.” Deze uitspraak van Rumi, de beroemde 13e-eeuws Perzische dichter, belooft licht aan het eind van de tunnel – als je bereid bent verder te kijken dan je eigen gelijk. En dat is vaak bij conflicten nou net een lastige stap. De Van Dale geeft als definitie van een conflict: een verschil van mening en een toestand van onvrede die uit een botsing voortvloeit. Die botsing is vaak tussen mensen, organisaties of landen, maar kan ook binnen een persoon voorkomen. Dan noemen we het een intrapsychisch conflict. En die conflicten kunnen heftig zijn, wat ik maar al te vaak gezien heb als voorzitter van de Burenbemiddeling Amsterdam (FB) en u wellicht kent van tv-programma’s die er vaak nog een schepje bovenop doen om de kijkers te shockeren en te plezieren.

Download deze uitgave


2023: Energie

April 2023

Als we naar een ding zoeken in deze tijd, lijkt het wel ‘energie’. In de fysieke zin – denk maar aan de gasprijzen, het klimaat en duurzame energie. Én psychologisch gezien – psychische overbelasting, bevlogenheid en in balans zijn. Een uitmuntend thema voor ons tijdschrift dus waarbij we ons vooral richten op de psychologische component! Soms heb je er weinig van, dan kosten dingen plots meer moeite dan gebruikelijk. Soms heb je er veel van, dan vlieg je door de dag en verzet je bergen. Energie is datgene wat vooruit stuwt, dat doet groeien en dit in zovele betekenissen van het woord. Wat maakt dat we ‘positieve energie’ hebben? De bijdragen in dit nummer laten de verschillende vormen van energie zien waarbij telkens blijkt hoe belangrijk energie is voor onze fysieke en mentale gezondheid. Daarnaast krijgen we een inkijkje in de wereld van duurzaam gedrag – een mooi snijvlak van psychologische en natuurkundige energie.

Download deze uitgave


2022: Spelen & verwonderen

November 2022

Daar is-ie! Een nieuwe editie van ons tijdschrift in handen hebben, geeft voor ons als redactie toch altijd een gevoel van verwondering. Verwondering over het feit dat wat we als redactie hebben bedacht en verbeeld, waarover we hebben gefantaseerd, gebrainstormd, gelachen en gediscussieerd, ineens heel tastbaar voor ons ligt. "Dûh", kun je nu zeggen, "dat is toch ook de taak van een redactie?" Maar als je er even bij stilstaat is het toch echt een wonder. Een beetje magisch: eerst hangen er alleen wat ideeën en gedachten in de lucht, en dan: ploef! Is er ineens een nieuw magazine!

Download deze uitgave


2022: Floreren op het werk

Augustus 2022

Werk is een hot item. Wie een krant openslaat leest over personeelstekorten, protesten tegen lage lonen en andere vormen van onderwaardering. In talkshows horen we over het groeiend probleem van parttime werkers, scheefgroei en vrouwen die maar niet door het glazen plafond breken.

Download deze uitgave


2022: Positief Imperfect

Mei 2022

Pijn, verlies, rouw en beperking. Daar is niets positiefs aan toch? Je wenst ze niemand toe. Ze horen echter wel bij het leven, deze existential givens zoals psychiater Yalom ze noemt. Je krijgt ze er gewoon bij, iedereen krijgt er vroeger of later mee te maken.

Download deze uitgave


2022: Positief ondernemen

Februari 2022

In het vorige nummer stond de boekrecensie van Creating the world we want to live in. In dit boek wordt de positieve psychologie als handvat gebruikt om een betere wereld te creëren. Wij geloven en hopen op zo’n betere wereld, waarin mens en natuur floreren.

Download deze uitgave


2021: Positief beleid

November 2021

In een tijd waarin beleid veelal bepaald wordt door reproductiegetallen en besmettingscijfers is het belangrijker dan ooit om een positief tegengeluid te laten horen. Waar beleid namelijk vaak gericht is op winstmaximalisatie of risico-preventie, mist regelmatig de focus op het welbevinden van diegene op wie het beleid van toepassing is.

Download deze uitgave


2021: Positieve communicatie

September 2021

Alles wat er tussen twee of meer levende wezens gebeurt, waarbij zij betekenissen uitwisselen en op elkaars signalen reageren, kun je communicatie noemen. Dit nummer beperkt zich tot communicatie tussen mensen. Wij zijn op zoek gegaan naar verschillende terreinen waar mensen proberen om beter, duidelijke en vooral effectiever te communiceren. We hebben auteurs gevonden die communicatie effectiever proberen te maken in de gezondheidszorg en het onderwijs. Ook bij kranten en andere media wordt er gewerkt aan positieve communicatie, evenals in de publieksvoorlichting. Op het terrein van online en hybride communiceren valt er ook nog genoeg te leren.......

Download deze uitgave


2021: Positief samenleven

Juni 2021

Samenleven maakt ons gelukkig. Alleen zijn maakt ons kwetsbaar. Eenzaamheid en isolatie zijn per definitie een bedreiging voor ons welzijn. Deze effecten van eenzaamheid op de gezondheid, ons functioneren en zelfs onze uiteindelijke levensverwachting zijn menigmaal onderzocht (o.a. Lim e.a. 2020). Positieve psychologie onderzoekt waarom we floreren en leert ons dat verbinding met de ander een belangrijke rol speelt in ons welbevinden. In Liefde 2.0 beschrijft Barbara Fredrickson hoe cruciaal oprecht contact tussen mensen is. Fredrickson stelt dat we in verbinding met elkaar een positiviteitsresonantie creëren waarbij de ervaren positieve emoties en biochemische processen ons ertoe drijven om in elkaars welbevinden te investeren. De positiviteitsresonantie is een moment van contact van een hoge kwaliteit (Bolmeijer & Bosch, 2020). Deze voortdurende uitwisseling van positiviteit draagt volgens Fredrickson niet alleen bij aan persoonlijke veerkracht maar “helpt gezonde gemeenschappen en culturen te verstevigen en te versterken”.....

Download deze uitgave


2021: Persoonlijke groei

Februari 2021

Persoonlijke groei is een intrigerend onderwerp. In het huidige tijdsgewricht is ‘aan jezelf werken’ buitengewoon populair, wat mede blijkt uit het grote aanbod aan zelfhulpboeken, training, en coaching op dit thema. Maar hoewel persoonlijke groei nu zeer in de belangstelling staat is de interesse voor dit onderwerp al veel ouder. Zo had Friedrich Nietzsche het in 1882 al over ‘worden wie je bent’ en beschouwde hij mensen als potentiële kunstenaars die hun leven en zichzelf scheppen. De belangrijkste opgave hierbij was om aan de ene kant te erkennen wie je bent, maar aan de andere kant ook aan je karakter te blijven schaven.

Download deze uitgave


Pagina:1|2|3|

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.