donderdag 09 juni 2022

Natural Skills – een natuurlijke kijk op psychologie!

Boekrecensie

We leven in een wereld vol stress en haast en dit vergt veel van ons. Ons mentale welzijn heeft hieronder te lijden. Onze ‘innerlijke natuur’ kan ons helpen dit welzijn te behouden en/of te vergroten. Hoe ontdek je deze innerlijke natuur en de werking ervan? En hoe kun je je mentale welzijn hiermee borgen? Daarover gaat dit boek.

Het rustgevende beeld op de voorkant van het boek is een verwijzing naar de natuur en de ‘natuurlijke’ kijk op psychologie: het nodigt uit om te gaan lezen, het maakte mij nieuwsgierig. Want wat is een natuurlijke kijk op psychologie? Dit wordt uitgelegd in 239 pagina’s, inclusief de gebruikte (zeer interessante) referenties. In 14 hoofdstukken werkt de schrijfster uit wat Natural Skills Psychologie inhoudt, wat Natural Skills zijn en hoe deze te ontdekken en toe te passen. Om zo je innerlijke natuur te ontdekken. Schimmelpenninck maakt gebruik van eigen voorbeelden alsook van metaforen ter ondersteuning en verduidelijking. En dit is soms wel nodig want het niveau en de manier van denken vraagt wel enige concentratie en verheldering. Schimmelpennick heeft een levendige schrijfstijl en maakt gebruik van positieve, krachtige termen

Het boek heeft een heldere, logische opbouw. Wel wordt veel herhaald. In het begin moest ik daaraan wennen, net als aan het veelvuldig gebruik van cursiveringen. Meestal worden cursief geschreven woorden gebruikt om dit woord te benadrukken. Een voorbeeld uit het boek: ‘Ontdek voor jezelf wat je psychologisch aan het geven bent’. Het viel me op dat zeker in het eerste deel veel woorden cursief geschreven waren, soms meerdere in een zin. Het is me niet geheel duidelijk wat de functie is van deze cursiveringen. Om de boodschap over te brengen, heeft de tekst dit niet nodig. De kracht van het boek zit al in de tekst, daar zijn geen cursiveringen voor nodig. In het begin vond ik het vervelend lezen maar ik raakte eraan gewend. In het tweede deel van het boek nam de hoeveelheid cursieve woorden flink af.

In de eerste hoofdstukken is er vooral veel theoretische uitleg en onderbouwing over wat Natural Skills Psychologie inhoudt en de drie pijlers, waarop deze gebaseerd is. Bij Natural Skills Psychologie gaat het over een diep natuurlijk verlangen naar geluk, ruimte en verwevenheid dat iedereen heeft van nature. Geluk, ruimte en verwevenheid zijn de drie pijlers en deze zitten in iedereen. We willen allemaal gelukkig zijn, ons vrij voelen en verbonden zijn. Vanuit de drie pijlers kun je Natural Skills afleiden die je diepe verlangens kunnen helpen vervullen. Natural Skills zijn natuurlijke, psychologische functies. In het boek worden de vijf belangrijkste natural skills uitgebreid omschreven. Deze zijn: waarneming, denken en voelen, conditionering en gewoonte, bewuste aandacht en de laatste is verandering.

Met regelmaat las ik een stukje terug om goed te begrijpen wat er nou echt staat. Dit vind ik een sterk punt van dit boek omdat het echt ergens over gaat en ik had de hele tijd het gevoel dat het kwartje nog wel ging vallen. Tenslotte krijgt de lezer nog een aantal kernmethoden uitgelegd die gebruikt kunnen worden om tot verandering te komen. De vraag, de logica, de observatie en vertrouwen zijn methoden die kunnen bijdragen tot het vergroten van je welzijn.

Na de hoofdstukken over wat Natural Skills Psychologie inhoudt met uitleg over de drie pijlers en de vijf natural skills, begint hoofdstuk 9: In het lab. De belangrijkste psychologische aandachtsgebieden van de natural skills zijn waarneming, inzicht en ervaring. Met behulp van de vraag, de logica, observatie en vertrouwen kun je bezig gaan met het ontrafelen van je innerlijke psychologische natuur. Wat ik heel sterk vind is dat de schrijfster een aantal herkenbare thema’s, zoals ‘altijd maar moeten’ gebruikt, om tot de praktijk te komen hoe natural skills werken bij dit thema, zoals ‘het altijd maar moeten’. De schrijfster vraagt je wat je relatie met moeten is. De meeste mensen raken in de stress of in de weerstand bij het woord moeten. Het ontneemt je ruimte. Als je een wat gezondere relatie met moeten hebt, kun je kiezen dit moeten in psychologische vrijheid te doen en dit geeft je ruimte.

Aan de hand van meerdere voorbeelden legt de schrijfster uit hoe je de natural skills, de drie pijlers en de vier kernmethoden kan gebruiken om tot verandering te komen. Dit wordt in de volgende hoofdstukken erg goed uitgewerkt en toegepast. Er wordt gebruik gemaakt goed van verwijzingen naar eerdere hoofdstukken maar ook naar de uitleg over de drie pijlers en de kernmethoden in eerdere hoofdstukken. Ze gebruikt voorbeelden van eigen ervaringen en verhelderende metaforen. Wellicht had een bijlage met een schematische samenvatting van de Natural Skills Psychologie met de drie pijlers, de vijf natural skills en de vier kernmethoden een nuttige toevoeging kunnen zijn. Ik heb dat overzicht zelf gemaakt om het compact bij de hand te hebben.

In deze laatste hoofdstukken viel voor mij dat kwartje dan ook echt. En dit verraste me eigenlijk ook. Vooral omdat het een boek is dat je niet zo even leest. Het vraagt om echte bewuste aandacht met de wil om open te staan voor een nieuwe kijk naar je innerlijke natuur. Het is een boek waar je met aandacht in wil lezen. Dan begrijp je wat de schrijfster je wil vertellen. En dan leer je, dat heb ik zelf ondervonden. En je beseft dat je je eigen innerlijke psychologische natuur wellicht wel kent, alleen geef je de geconditioneerde versie te veel ruimte. Gedurende het lezen van dit boek ging ik zelf steeds meer herkennen en herinnerde ik me steeds meer momenten waarop ik juist wel of juist niet vanuit mijn innerlijke natuur handelde of reageerde. En dat is het beginpunt denk ik: bewustwording.

De natuur geeft je maar twee opties: leren of blokkeren. Als je je natural skills wilt leren ontdekken en gebruiken om je mentale welzijn te behouden en te vergroten, dan is dit boek echt een aanrader. Mijn complimenten aan de schrijfster.

En kennelijk ben ik niet als enige enthousiast…

Beste Psychologie-Boeken [Top 10] [2022 Update] - #1 Boekensite (besteboekentips.nl)

Mo Landsman
Studente Master Klinische Psychologie aan de Open Universiteit
www.chronisch-flexibel.nl

Over de auteur: Mo Landsman


    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.