Congres Op Eigen Kracht

Binnen de positieve psychologie is de op sterke kanten gebaseerde aanpak sterk in opkomst. De kennis neemt toe, gezien het groeiende aantal publicaties. En op de International Conference on Positive Psychology in Orlando eind juni, 2015, waren er maar liefst 20 lezingen en workshops die betrekking hadden op de sterke kanten aanpak.

De sterke kanten aanpak gaat er van uit dat de sterke kanten van mensen effectief in kaart kunnen worden gebracht en versterkt waarmee mensen beter in staat zouden zijn om problemen op te lossen èn om tot bloei te komen.

De populariteit van deze interventie hangt samen met de brede toepasbaarheid. Mensen die problemen ervaren zoals een chronische ziekte of sociaal maatschappelijke problemen zouden ondersteund kunnen worden bij de inzet van hun sterke kanten om veerkrachtiger te reageren en om een nieuw toekomstperspectief te bouwen op deze krachten. En op school en in het bedrijfsleven kan de aandacht voor de sterke kanten van leerlingen en werknemers leiden tot meer betrokkenheid en betere prestaties. Ook bij het betrekken van burgers bij gezondheid en welbevinden kan de mobilisering van sterke kanten in die gemeenschap leiden tot verbeteringen.

Er zijn verschillende opvattingen over wat sterke kanten zijn. Zo beperken Seligman en anderen zich tot sterke karakter eigenschappen terwijl anderen ook talenten tot de sterke kanten rekenen.

In de tweede Nederlands/Belgische conferentie over positieve psychologie gaan we vooral dieper in op achtergrond, theorie, onderzoek en praktijk van de sterke kanten aanpak. Via plenaire lezingen van Nederlandse top experts op dit gebied verkennen we een aantal toepassingen en via een achttal workshops gaan we dieper in op de verschillende aspecten van de sterke kanten aanpak. Zo hebben we hopelijk een boeiend programma samengesteld dat voor u aantrekkelijk is en waarmee u in uw werk verder komt.

Klik hier voor het volledige programma


Namens de redactie,
Jan Walburg


Nieuwe boek Jan Walburg cadeau bij inschrijving
Bij de eerste conferentie positieve psychologie in november 2013 ontvingen de deelnemers het nieuw verschenen Handboek Positieve Psychologie van Ernst Bohlmeijer en anderen. Daarmee is misschien wel een traditie ingezet want als u zich inschrijft voor de tweede conferentie ontvangt u het dan te verschijnen nieuwe boek van Jan Walburg: “Positieve gezondheid, naar een bloeiende samenleving”.

Het begrip Positieve Gezondheid dat Seligman in 2008 introduceerde binnen de positieve psychologie heeft in Nederland een flinke impuls gekregen door de publicaties van Machteld Huber die een voorstel deed voor een nieuwe definitie van gezondheid en die op individueel niveau uitwerkte. Dat sloot aan bij ontwikkelingen die overal in Nederland gaande waren om gezondheid niet alleen te behandelen maar ook te voorkomen en met de transitie in de zorg zijn in veel gemeentes initiatieven op gang gekomen om de gezondheid van de burger te versterken.

Nu de basis gelegd is gaat het er nu om toepassingen te vinden. Het boek van Jan Walburg beschrijft een aantal van die toepassingen. Walburg combineert de positieve psychologie en positieve gezondheid en geeft aan dat de verantwoordelijkheid voor gezondheid niet alleen bij de burger en het zorgsysteem ligt tijdens episodes van ziekte maar dat het gaat om het bevorderen van gezondheid gedurende de gehele levensloop waarbij veel meer partijen betrokken zijn zoals scholen, bedrijven, maatschappelijk werkinstellingen, welzijnswerkers, sociale wijkteams en meer. Hij gaat dieper in op de toepassing in de zorg, op school en op het werk, in de wijken en gemeentes en in het ontwerpen van producten. Daarbij staat in al die toepassingen de inzet van sterke kanten centraal.  Reden om u dit boek cadeau te doen. 

Klik hier om u direct aan te melden en het boek (t.w.v. € 29,50) cadeau te krijgen!


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Neem de code over

anne arends - 20 juli 2015

In de voorlaatste alinea spreekt u van "… gezondheid niet alleen te behandelen maar ook te voorkomen…" >hopelijk niet het doel??

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.