De redactie stelt zich voor!

Tijdschrift Positieve PsychologieMet het Tijdschrift Positieve Psychologie (TPP) beogen we het in Nederland en België bevorderen van een, op wetenschappelijke principes gebaseerde, toepassing van principes van de positieve psychologie. Het TPP publiceert artikelen die betrekking hebben op de wetenschappelijke onderbouwing, de ontwikkeling van praktijktoepassingen en de evaluatie daarvan. Het tijdschrift bevordert de dialoog tussen praktijk en wetenschap en tussen wetenschappers en praktijkmensen onderling. “Kennis als kern van verbinding”

 

Hoofdredactie

| Jan A. Walburg

Jan Walburg is opgeleid als psycholoog in Leiden en bedrijfskundige op Nijenrode. Na een korte periode als behandelaar te hebben gewerkt kreeg hij de kans om een klinische voorziening voor verslaafden op te richten naar eigen inzichten. Vanaf dat moment was en bleef hij directeur, zij het in verschillende instellingen voor de gezondheidszorg. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Amsterdam en werd naast zijn eigenlijke werk als directeur van de Jellinek, gedurende tien jaar hoogleraar kwaliteit van zorg aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam.   De afgelopen tien jaar was hij directeur van het Trimbos-instituut, het nationale kennis instituut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. Sinds mei 2013 is hij hoogleraar aan de universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut de positieve psychologie die gaat over de condities waaronder mensen tot bloei komen. De rode draad in zijn loopbaan is verbetering van kwaliteit: van zorg, van leven. Daartoe tracht hij wetenschap te vertalen in praktijk. Hij schreef verschillende boeken over deze onderwerpen waarvan de meest recente zijn: Mentaal Vermogen en Jong van Geest. Daarnaast beleefde hij veel plezier aan het schrijven van een boek over Gustav Mahler. Hij is officier in de Orde van Oranje Nassau. Jan Walburg is enthousiast zeiler en kayakker is dol op schoonheid en natuur en heeft vier kinderen. 

 

Redactie

 | Meike Bartels

Meike Bartels (1973) is hoogleraar in Genetics and Wellbeing bij de afdeling Biologische Psychologie van de Vrije Universiteit. Met haar onderzoek is ze verbonden aan het EMGO+ instituut en de Neuroscience Campus Amsterdam. Na een stage bij het Queensland institute of Medical Research in Brisbane, Australia, is ze afgestuurd  als fysiologisch psycholoog met een specialisatie in gedragsgenetica. Haar promotieonderzoek richtte zich op de genetische en omgevingsinvloeden op de ontwikkeling van gedragsproblemen en cognitie. Gedurende haar promotie project (onder supervisie van Prof. dr. Dorret Boomsma) heeft ze een aantal maanden onderzoek gedaan bij het Virginia Institute of Psychiatric and Behavior Genetics in Richmond, Virginia in de VS. Tijdens haar promotie traject realiseerde ze zich dat een grootdeel van de kinderen en jongeren geen problemen ontwikkelen maar zich goed voelen en goed functioneren. Door middel van onderzoeksfinanciering (oa. NWO-Veni, EU-FP7, NIH) richt ze zich nu op de oorzaken van individuele verschillen in geluk en welbevinden en de overlap met gedragsproblemen en sportgedrag. Hiervoor maakt ze gebruik van de unieke longitudinale database van het Nederlands Tweelingen Register. 

| Fredrike Bannink

Is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist en  heeft een praktijk voor therapie, coaching, training en mediation te Amsterdam. Ze is opleider en supervisor van o.a. de VGCt (Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie) en bovendien werkt zij als Mental Health Trainer voor Artsen zonder Grenzen. Fredrike Bannink is ook Master of Dispute Resolution , International Full Certified ADR Mediator en is zij Founding Member van Mediators Beyond Borders. Zij is een internationale auteur van 25+ boeken, keynote speaker en trainer en schreef het eerste Nederlandstalige boek over Positieve Psychologie in 2009. www.fredrikebannink.com

| Jacqueline Boerefijn

is biologiedocent, die haar onderzoeksterrein heeft uitgebreid van “De leer van het leven” naar “De leer van het goede leven”. Na werk als verpleegkundige in de psychiatrie, studeerde ze in 1994 af als biologiedocent met een onderzoek naar het verbeteren van welbevinden van dieren in gevangenschap in Blijdorp. Voor haar project 'Lessen in geluk' kreeg ze in 2007 de H.J. Jacobsprijs voor onderwijsvernieuwing. In 2010 studeerde ze af als Master of Applied Positive Psychology aan de University of East London.. Ze richt zich vooral op het welbevinden van tieners, hun ouders en docenten, en een goede sfeer op school. Samen met Ad Bergsma schreef ze “Opvoeden tot geluk”, en “Gelukkig voor de klas”. www.positiefonderwijs.nl  

| Djoerd Hiemstra

Djoerd Hiemstra (1967) is psycholoog (NIP). Hij werkt als beleidsadviseur aan de NHL-Hogeschool en doet onderzoek aan Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van talentontwikkeling en prestatiemotivatie. Kijk voor meer informatie op www.talentenwijzer.com en http://www.linkedin.com/pub/djoerd-hiemstra/6/976/452.

 
 
 
 
 
 
| Sanne Lamers
 

Is ouderenpsycholoog en werkzaam als Universitair Docent aan de Universiteit Twente, waar zij onderwijs geeft binnen de master Positieve Psychologie & Technologie. Daarnaast is zij één dag per week werkzaam bij GGNet binnen de ouderenpsychiatrie. In haar onderzoek en onderwijs richt zij zich op het belang van welbevinden en positieve psychologie, met name in de geestelijke gezondheidszorg. In 2012 is Sanne gepromoveerd op de relatie van positieve geestelijke gezondheid (welbevinden) met psychische klachten in de algemene bevolking. Hierin toonde zij aan dat het onvoldoende is om alleen aandacht te hebben voor psychische klachten en dat een gevoel van welbevinden noodzakelijk is voor een goede geestelijke gezondheid. Op dit moment is zij betrokken bij diverse onderzoeksprojecten naar het meten en bevorderen van welbevinden in de geestelijke gezondheidszorg. Zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk merkt zij dat er behoefte is aan een vakblad gericht op positieve psychologie. Zij is dan ook erg blij met de totstandkoming van het tijdschrift en met de kans om bij te dragen vanuit haar plaats in de redactie.‚Äč

| Erik Overdick

“Creëer een werkomgeving die het beste uit de mensen haalt” Dit is een centrale vraag die Erik feilloos weet te beantwoorden vanuit ervaring en de wetenschappelijk methodiek Organizational Behavior Management (OBM).Meer dan 20 jaar houdt Erik, als ondernemer- consultant en leidinggevende, zich bezig met het ontwikkelen van organisaties en mensen. Processen en systemen zijn daarbinnen belangrijke hygiëne factoren om structuur en duidelijkheid te geven. En waarom doen de mensen dan de dingen (niet) die ze zouden moeten doen? De noodzaak voor positieve gedragsverandering binnen organisaties wordt steeds duidelijker. Inzicht, doen. Onderzoek, van wetenschap tot dagelijkse zelfreflectie, levert bijzonder veel- en soms pijnlijke inzichten op. En als we deze inzichten nu weten te vertalen naar acties die leiden tot geweldige (werk)omgevingen waar we graag zijn, hoe zou ons leven er dan uitzien? Daarom. De bijdrage die Erik graag wilt leveren aan TPP is wetenschap en praktijk bij elkaar te brengen, voorbeelden en inzichten aanreiken waarvan eenieder van kan leren, en dit vervolgens kan toepassen in eigen praktijk. Klaar zijn we nooit maar beginnen kunnen we op elk moment.Een van Erik zijn ondernemingen, Forward Company, is verbonden aan het kenniscentrum voor gedragswetenschappen ADRIBA van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Meer weten over Erik Overdick; http://nl.linkedin.com/in/erikoverdick

| Matthijs Steeneveld

Is psycholoog. Hij werkt sinds 2010 als zelfstandig trainer en coach. Hij gebruikt positieve psychologie in organisaties om te werken aan motivatie, psychologisch kapitaal, samenwerking en stresshantering. Ook geeft hij regelmatig cursussen in positieve psychologie. Daarnaast werkt hij als therapeut. Bij de beroepsvereniging voor psychologen, het NIP, is hij voorzitter van de sectie Training & Opleiding en zit hij het bestuur van Arbeid & Organisatie. Meer info vind je op www.msteeneveld.nl en www.worldpeaceofmind.nl.

 

 

| Laura Weis

Laura Weiss is onderzoeker binnen de positieve psychologie. Ze heeft twee masters in de psychologie en zat in de eerste groep die werd opgeleid als positieve psycholoog in Nederland. Zij promoveert aan de Universiteit Twente in het Centre for eHealth and Well-being Research. Haar expertise en onderzoeksinteresse liggen bij het bevorderen van het welbevinden van kwetsbare mensen. Tijdens haar promotietraject onderzoekt zij de effecten van de Geluksroute, een positief psychologische interventie gericht op eenzame mensen met gezondheidsklachten. De Geluksroute helpt mensen door ze iets te laten doen waar ze een passie voor hebben. Door iets te doen waar ze intrinsiek voor gemotiveerd zijn winnen ze de regie over hun eigen leven terug, voelen zich weer verbonden met anderen en hebben weer het gevoel ergens goed in te zijn. Laura geeft les en begeleidt studenten binnen de master ‘Positieve Psychologie en Technologie’. In 2015 was zij betrokken bij het opzetten van de eerste internationale summer school en festival op de UT, CuriousU, en was trackleader van de track ‘A boost for health and happiness’. Ze heeft ruim 100 professionals uit de zorg en welzijnssector in geluksgericht werken getraind en geeft regelmatig workshops over positieve psychologie.  

 

| Marianne van Woerkom 

Marianne van Woerkom is associate professor bij het departement Human Resource Studies van Tilburg University. Ze houdt zich bezig met leer- en ontwikkelingsprocessen in organisaties en doet onderzoek naar de effectiviteit van ‘de sterke punten benadering’ en talent management. Kunnen organisaties hun medewerkers ondersteunen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten en het gebruik daarvan stimuleren? In hoeverre draagt dit bij aan het welbevinden en het functioneren van medewerkers? Wat werkt beter om ontwikkeling en prestatie te stimuleren, het kapitaliseren op sterke punten of het corrigeren van zwakke punten? Marianne publiceert haar onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften zoals Journal of Applied Psychology, Journal of Counseling Psychology, European Journal of Work and Organizational Psychology en Human Resource Management. 

 

| Hein Zegers

Is Master in de Germaanse Filologie (KULeuven Universiteit & Universität zu Köln) en Master in de Psychologie (KULeuven Universiteit). Zijn doctoraat (UvH Universiteit Utrecht) gaat over welzijn en zin. Hein Zegers was er reeds bij toen alle Positieve Psychologen wereldwijd nog in een bescheiden ruimte in Washington konden samenkomen. Hij stond mee aan de wieg van SIPPA (de studentenorganisatie van de International Positive Psychology Association), is Belgisch vertegenwoordiger voor ENPP (European Network for Positive Psychology), grondlegger van de vzw Evidence Based Happiness, en Teaching Assistant voor de allereerste MOOC ter wereld over “The Science of Happiness” (UC Berkeley, voor zowat 200.000 studenten). Intussen deed hij in meer dan 100 landen over heel de wereld veldonderzoek naar welzijn. Hein Zegers staat bekend als de eerste Positieve Psycholoog van Vlaanderen en is een veelgevraagd gastdocent en spreker.

 
 
 
 
 
 
 
 

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.