maandag 09 oktober 2023

Het ontstaan van optimisme onderzocht door de Rijksuniversiteit Groningen en Lifelines

Optimisme ontrafelen, dat is het doel van nieuw onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Charlotte Vrijen, assistent professor bij Ontwikkelingspsychologie wil weten hoe optimisme ontstaat. Uniek aan dit onderzoek is dat gekeken wordt naar de invloed van zowel genen als opvoeding. Door gebruik te maken van Lifelines kunnen meerdere generaties onderzocht worden. 

De functie van optimisme
Optimisme is het geloof dat je eigen toekomst positief zal zijn en het vertrouwen dat het wel goed gaat komen. Een dergelijke positieve kijk kan helpen om moeilijke gebeurtenissen te doorstaan of zaken te relativeren. Het is een karaktereigenschap die samenhangt met het reguleren van emoties. Het kan helpen om moeilijke gebeurtenissen te doorstaan of zaken te relativeren. Optimisme wordt daarom vaak als een positieve eigenschap gezien, maar de invloed kan ook minder positief zijn. Een teveel aan optimisme kan leiden tot roekeloosheid en het onderschatten van risico’s. Zo blijkt dat optimisten de risico’s van roken voor zichzelf onderschatten.

Geluk bevorderen door optimisme te begrijpen
Bij veel onderzoek naar mentaal welzijn gaat de aandacht vooral naar de negatieve kanten, zoals psychiatrische aandoeningen en ziekten. Met dit onderzoek hoopt dr. Charlotte Vrijen een tegenhanger te bieden: “Ik wil juist kijken naar eigenschappen waar we kracht uit kunnen putten. Wellicht kunnen we geluksgevoel bevorderen door optimisme beter te begrijpen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken welke ouderschapskwaliteiten daaraan bijdragen.”

Hoe onderzoek je het ontstaan van een karaktereigenschap?
Het onderzoeksteam kijkt zowel naar genetische invloed als naar opvoeding en emotieregulatie. Lifelines-deelnemers ontvangen een vragenlijst waarin wordt gevraagd naar optimisme, de band met hun ouders, en hoe ze omgaan met negatieve en positieve emoties. Daarnaast is van een steeds groter deel van de Lifelines-deelnemers informatie over genetische factoren beschikbaar. Zo wil dr. Vrijen onderzoeken in welke mate optimisme van ouders samenhangt met het optimisme van hun kinderen en welke rol genetische factoren, opvoeding en emotieregulatie hierin spelen. (bron: Rijksuniversiteit Groningen)

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.