dinsdag 07 juni 2022

Mentale vitaliteit van werkenden

Subsidieprogramma

Het programma Mentale vitaliteit van werkenden is opgezet om de mentale vitaliteit van werkenden te versterken. Hiervoor krijgen belangenbehartigende partijen de mogelijkheid om voor hun achterban ondersteuning en tools van speciaal geselecteerde professionals in te huren. Daarnaast kunnen veelbelovende, innovatieve interventies in arbeidsorganisaties worden ingezet en geëvalueerd.

Dit subsidieprogramma is van oorsprong ingegeven door de grote impact die de coronacrisis op het mentaal welbevinden van werkenden heeft. Het programma kent twee programmalijnen:
1. Het bevorderen van de mentale vitaliteit van werkenden door middel van het aanbieden van begeleiding en tools door een geselecteerd aantal gekwalificeerde professionals. Het gaat hierbij om werkenden die als gevolg van de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben bij hun mentale vitaliteit.
2. Het verbeteren van de mentale vitaliteit van werkenden door het inzetten en evalueren van innovatieve interventies op het niveau van arbeidsorganisaties.
Het programma wordt uitgevoerd in opdracht van de ministeries van SZW en VWS, heeft een looptijd tot eind december 2023 en kent een totaalbudget van €4 miljoen.

Doel
Het doel van het programma Mentale vitaliteit bij werkenden is de vitaliteit van werkenden blijvend versterken. Hierbij wordt beoogd om:
1. werkenden die hun mentale vitaliteit willen versterken te ondersteunen;
2. mentaal vitaal thuiswerken te ondersteunen en stimuleren;
3. te voorkomen dat werkenden in de toekomst mentale klachten ontwikkelen.
Hierbij wordt de coronacrisis gezien als langdurig maatschappelijk probleem.

Denk hierbij aan:
- werkenden met grote werkdruk en onzekerheid in hun werk als gevolg van de COVID-19-pandemie;
- werkenden met langdurige gezondheidsklachten;
- medewerkers die vooral nadelen ervaren van thuis of hybride werken of denken dat zij daar niet mee om kunnen gaan.
Geleerde lessen in het bevorderen van mentale vitaliteit van werkenden tijdens de coronatijd tot nu toe kunnen van pas komen in de aanpak de komende jaren en in de toekomst.

Naast een versterkte mentale vitaliteit van werkenden, draagt dit programma bij aan het door ontwikkelen van veelbelovende interventies op organisatieniveau.

Twee subsidierondes
Het programma Mentale vitaliteit van werkenden kent twee subsidierondes:
1. De voucherronde voor de inzet van begeleiding en tools door een geselecteerd aantal gekwalificeerde professionals. Deze subsidieregeling is laagdrempelig. Met de vouchers kunnen O&O-fondsen, bracheorganisaties, organisaties voor zelfstandigen en werkgevers- en werknemersorganisaties begeleiding en tools van geaccrediteerde professionals inhuren voor hun achterban van werkenden. Het gaat hierbij om werkenden die als gevolg van de coronapandemie extra ondersteuning nodig hebben bij hun mentale vitaliteit. Een procesevaluatie zal inzicht bieden op onder meer de kenmerken van de trajecten die worden ingezet en de ervaringen van de deelnemers.
2. De open subsidieronde voor de inzet en evaluatie van innovatieve interventies, in aanvulling op bestaand HR-beleid en op het niveau van arbeidsorganisaties. De uitvoering van de innovatieve interventie dient te worden geëvalueerd met actieonderzoek of een haalbaarheidsstudie. (bron: ZonMW)


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Neem de code over

Nog geen reacties geplaatst
    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.