maandag 04 december 2017

Niet elk positief zelfbeeld is gezond

Niet ieder kind dat een positief zelfbeeld presenteert is psychisch even gezond. In de psychodiagnostiek van kinderen moet onderscheid worden gemaakt tussen een gezonde en een kwetsbare positieve zelfwaardering. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Max Güldner.

Güldner toont aan dat kinderen met een gezonde zelfwaardering hun leven als begrijpelijk, voorspelbaar en betekenisvol ervaren, in affectief opzicht tevreden met zichzelf zijn, en voor hun zelfwaardering weinig afhankelijk zijn van bevestiging door anderen of prestaties. Bij kinderen met een kwetsbaar positieve, ofwel narcistische zelfwaardering, blijkt het zelfbeeld minder coherent, de zelfacceptatie veel minder en de behoefte aan externe bevestiging relatief groot.

Ook laat Güldner zien dat een gezonde zelfwaardering – in tegenstelling tot de kwetsbaar positieve – het kind beschermt tegen effecten van faalervaringen, hen negatieve feedback als nuttig en leerzaam laat ervaren, en vaker aanleiding geeft tot zelfcompassie in plaats van defensieve reacties in schaamtevolle situaties.

Güldners uitkomsten betekent dat de hulpverlener moet nagaan of het gepresenteerde positieve zelfbeeld wel terecht is en dat bij grote discrepanties de behandeling zich moet richten op het stimuleren van een gezonde zelfwaardering door het bevorderen van een meer realistisch bewustzijn van de zelfgevoelens en –gedachten.

Meer informatie over het proefschrift in PURE

 

 

 

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.