dinsdag 06 april 2021

Persoonlijk welzijn vrijwel gelijk gebleven

Het persoonlijk welzijn van de Nederlandse bevolking is afgelopen jaar nauwelijks veranderd. In 2020 had 66,2% van de volwassenen een hoog persoonlijk welzijn. Dat is iets meer dan een jaar eerder; toen was dat 64,7%. De tevredenheid met het sociale leven is wel iets afgenomen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS van het onderzoek sociale samenhang en welzijn.

Voor dit onderzoek zijn 7836 mensen ondervraagd. Het persoonlijk welzijn in 2020 is gebaseerd op een aantal onderliggende aspecten. Deze hebben onder andere betrekking op de tevredenheid met de financiële en werksituatie, gezondheid en sociale relaties, de woonomgeving, en het vertrouwen in de samenleving. Onderzochte personen geven zelf aan hoe zij scoren op deze onderliggende aspecten.

Aantal volwassenen met hoog welzijn nagenoeg onveranderd
Zowel het aandeel met een laag persoonlijk welzijn, als het percentage met een hoog welzijn is nauwelijks veranderd. Van de volwassen bevolking had 2,6% in 2020 een laag welzijn, met een rapportcijfer van 1 tot en met 4. Een jaar eerder was dat 2,8%. Met een score van 7 tot en met 10 had 66,2% van de Nederlandse volwassenen een hoog welzijn. In 2019 was dat 64,7%.
Meer mannen dan vrouwen hebben een hoog welzijnsniveau, en in de leeftijd tot 35 jaar is het welzijnsniveau iets hoger dan bij oudere leeftijdsgroepen. Sterker onderscheidend is opleidingsniveau. Van de lager opgeleiden heeft 55,1% een hoog welzijn. Dat loopt op tot 65,0% bij middelbaar opgeleiden en 76,1% bij hoger opgeleiden.

Tevredenheid met financiële situatie licht verbeterd
Bij de onderliggende aspecten van het persoonlijk welzijn is de trend wisselend. Zo is de tevredenheid met de financiële situatie licht verbeterd. Waar in 2019 nog 77,2% van de volwassen Nederlanders zijn financiële situatie minstens een 7 als rapportcijfer gaf, is dit een jaar later toegenomen naar 79,5%.
De zorgen over de financiële toekomst zijn in beide jaren niet veranderd; een kwart maakt zich daar zorgen over.

Meerderheid tevreden met dagelijkse bezigheden en woonsituatie
Ruim 8 op de 10 volwassenen is tevreden met zijn werk of andere dagelijkse bezigheden. Tevens is er bij meer dan 8 op de 10 tevredenheid over de opleidingskansen die men heeft gehad. Ook bij deze aspecten is geen verschuiving opgetreden.
Tegelijkertijd blijft het woongenot in 2020 hoog; meer dan 85% is tevreden met de woonbuurt. Er treden evenmin veranderingen op in de ervaren onveiligheid; 1 op de 10 personen voelt zich wel eens onveilig.

Minder waardering voor sociale leven
Zowel in 2020 als een jaar eerder was bijna 70% van de volwassenen tevreden met hun lichamelijke gezondheid. Wel was er een lichte daling in de tevredenheid met de psychische gezondheid, die daalde van 83,1 in 2019 naar 81,7% vorig jaar.
Ook is in 2020 de waardering van het sociale leven – zoals relaties en contacten met vrienden, familie of buren – wat minder. Was in 2019 nog 82,9% hier tevreden over, een jaar later is dit percentage gedaald naar 80,1.

Meer vertrouwen in instituties
Het vertrouwen in instituties is in 2020 toegenomen. Waar een jaar eerder nog 75,0% tamelijk tot veel vertrouwen in de politie had, is dit in een jaar gestegen naar 77,8%. Bij rechters is een vergelijkbaar beeld te zien; een stijging van 73,3 naar 77,0%.
Een forse stijging geldt voor het vertrouwen in de Tweede Kamer, dat toenam van 39,2 in 2019 naar 52,4% een jaar later. (bron: CBS)


Referenties

-  StatLine - Welzijn; gelukkig en tevreden, persoonskenmerken vanaf 1997
-  StatLine - Welzijn; kerncijfers, persoonskenmerken
-  StatLine - Welzijn; tevredenheid, vertrouwen en participatie per kwartaal 
-  Tabel - Persoonlijk welzijn 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Neem de code over

Nog geen reacties geplaatst
    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.