maandag 13 januari 2020

Quickscan werpt licht op kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen

In opdracht van FNO heeft het Trimbos-instituut een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar vijf groepen kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek.

Voor de quickscan heeft Trimbos alle beschikbare informatie gebundeld over vóórkomen, gevolgen en aanpak van psychische problematiek voor de volgende kwetsbare groepen jongvolwassenen van 16-35 jaar:

  • met een lage opleiding
  • met een niet-westerse migratieachtergrond
  • mbo-, hbo- en wo-studenten
  • asielzoekers en statushouders
  • met ernstige psychische aandoeningen

In 2018 hadden naar schatting 840.000 jongvolwassenen (18-35 jaar) een psychische aandoening, op een totaal van circa 3.650.000. De omvang en ernst van psychische problematiek varieert tussen bovengenoemde groepen kwetsbare jongvolwassenen.

Volop ruimte voor verbetering
De quickscan laat zien dat er veel aandachtspunten en knelpunten bestaan ten aanzien van toegankelijke, samenhangende en effectieve zorg en ondersteuning voor kwetsbare jongvolwassenen met psychische problemen.

Daarbij is de kennis over psychische en aanverwante problematiek bij jongvolwassenen, alsook de aanpak hiervan, soms beperkt. Een reden hiervoor is dat cijfers of andere gegevens vaak betrekking hebben op ofwel jongeren tot 18 (en soms 23 jaar), ofwel volwassenen met een leeftijdsgrens ver boven de 35 jaar.

Oplossingsrichtingen
Kwetsbare jongvolwassenen ondervinden naast hun mentale problematiek ook problemen op andere gebieden zoals verminderde studieprestaties of voortijdige studie-uitval, werkloosheid, eenzaamheid en financiële druk of armoede. Oplossingsrichtingen die in de quickscan naar voren komen zijn: het tegengaan van stigmatisering en uitsluiting, de inzet van ervaringsdeskundigen, meer aandacht voor de culturele achtergrond van jongvolwassenen en domeinoverstijgende samenwerking in netwerken rondom kwetsbare jongvolwassenen. (bron: Trimbos-instituut)


Download gratis: Quickscan Kwetsbare jongvolwassenen met psychische problematiek

 


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Leave this one empty:
Naam:
Don't fill in data here:
Reactie:
Don't put anythin in here:
CAPTCHA Image
Neem de code over

Nog geen reacties geplaatst
    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.