woensdag 11 april 2018

We moeten de maakbaarheid van geluk niet overschatten

Lynne Wolbert onderzocht in haar proefschrift de theorieën binnen de opvoedingsfilosofie of theoretische pedagogiek die stellen dat ‘menselijk floreren’ (een gelukkig, betekenisvol en succesvol leven) een belangrijk overkoepelend doel van onderwijs en opvoeding zou moeten zijn. Zij laat zien dat het om een ideaal gaat, dat er geen garantie op succes bestaat en dat er geen handleiding voor geschreven kan worden.

Wolbert laat zien dat de huidige theorieën wel meer aandacht zouden kunnen en mogen besteden aan de kwetsbaarheid om ‘menselijk floreren’ een belangrijk doel van onderwijs en onderzoek te laten zijn; het streven naar een florerend leven is inherent fragiel. Wolbert onderzocht wat floreren precies is. Wat voor soort theorie zou theorie over opvoeding tot floreren moeten zijn? Hoe kunnen we het inherente risico van opvoeding zien in relatie tot streven naar een (perfect) floreren leven? En welke houding zouden ouders moeten aannemen ten opzichte van dat streven naar een florerend leven voor hun kinderen? 

Wolbert draagt met haar proefschrift bij aan de discussie over de maakbaarheid van een gelukkig leven. Vooral ouders worden bedolven onder adviezen over hoe ze het beste te werk kunnen gaan in het opvoeden van een kind tot een gelukkige en succesvolle volwassene. Dat dit nogal een kwetsbare, risicovolle, onzekere onderneming is wordt te vaak te weinig belicht blijkt uit het promotieonderzoek.

 

Meer informatie over het proefschrift in DARE

 

 

 

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.