Arjella van Scheppingen | Vitaliseren? Dat kun je leren!

De wereld verandert en arbeidsorganisaties veranderen mee. Dat vraagt om vitaliteit in de organisatie. Van mensen, teams en organisatie als geheel. Een vitale organisatie is een organisatie die floreert, die weerbaar is en adequaat inspeelt op en invulling geeft aan veranderingen. Dat vereist vakbekwaam handelen van medewerkers. Vooral ook vraagt het om persoonlijk leiderschap. Dat kun je niet voorschrijven of implementeren. Het vereist een omslag in denken en doen van alle betrokkenen. Hoe faciliteer je zo’n omslag? Op een manier die inspireert en motiveert, met initiatieven die mensen zelf oppakken en willen voortzetten. Gewoon, omdat ze dat willen. Daar gaat deze sessie over. Dr. Arjella van Scheppingen neemt je aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden in sneltreinvaart mee in achtergronden van een dergelijke positieve beweging. Maar bovenal beleef je hoe je een dergelijke beweging kunt faciliteren. Je gaat zelf aan de slag. Je verlaat de zaal met een concrete eerste stap … want elke beweging begint bij een eerste stap.

Dr. Arjella van Scheppingen is een enthousiaste, gedreven onderzoeker en facilitator. Zij richt zich op het bevorderen van eigen regie en het activeren van mensen in arbeidssituaties. Vooral is zij geïnteresseerd in de vraag hoe mensen gemotiveerd en gestimuleerd (kunnen) worden om duurzaam actief te blijven participeren in hun werk of de maatschappij. Speciale focus in haar werk legt zij op de ‘werkzame elementen’, de triggers die bijdragen aan persoonlijk leiderschap en het activeren van (groepen van) mensen. Daarbij baseert ze zich op haar promotie onderzoek naar het bevorderen van zelfregulering en activeren van arbeidsorganisaties. Maar natuurlijk ook op haar praktijkervaring als adviseur en facilitator. Want de toepassing in de praktijk blijft voor haar toch het meest trekken!

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.