Jan Walburg | Wat betekent positieve gezondheid voor jezelf en in je omgang met cliƫnten?

Een goede gezondheid is niet alleen plezierig omdat het ziekte voorkomt maar ook als uitgangspunt voor het kunnen ontplooien en inzetten van je talenten; om te floreren.  De combinatie van het tegengaan en voorkomen van ziekte en het in stand houden en versterken van gezondheid noemen we positieve gezondheid. Positieve gezondheid heeft meerdere dimensies, het gaat niet alleen om fysieke gezondheid maar ook om emotionele, psychosociale, sociaal economische en spirituele gezondheid. Al die vormen van gezondheid interacteren en beïnvloeden elkaar. Het bevorderen van positieve gezondheid vindt plaats gedurende de gehele levensloop en niet alleen in een episode van ziekte. Dat maakt duidelijk dat bij deze vorm van gezondheid ook andere partijen dan de zorg een rol spelen zoals scholen en bedrijven. In zijn inleiding gaat Jan Walburg dieper in op de betekenis van positieve gezondheid in de zorg, op school en op het bedrijf, bij coaching en de betekenis ervan voor je persoonlijke leven.

Jan Walburg is opgeleid als psycholoog in Leiden en bedrijfskundige op Nijenrode. Na een korte periode als behandelaar te hebben gewerkt kreeg hij de kans om een klinische voorziening voor verslaafden op te richten naar eigen inzichten. Vanaf dat moment was en bleef hij directeur, zij het in verschillende instellingen voor de gezondheidszorg. Hij promoveerde aan de medische faculteit van de Universiteit Amsterdam en werd naast zijn eigenlijke werk als directeur van de Jellinek, gedurende tien jaar hoogleraar kwaliteit van zorg aan de TU Eindhoven en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tien jaar was hij directeur van het Trimbos-instituut, het nationale kennis instituut op het gebied van geestelijke gezondheid en verslaving. Sinds mei 2013 is hij hoogleraar (inmiddels emeritus) aan de universiteit Twente met als leerstoel vanuit het Trimbos-instituut de positieve psychologie die gaat over de condities waaronder mensen tot bloei komen. Ook is Jan hoofdredacteur van het Tijdschrift Positieve Psychologie. 

De rode draad in zijn loopbaan is verbetering van kwaliteit: van zorg, van leven. Daartoe tracht hij wetenschap te vertalen in praktijk. Hij schreef verschillende boeken over deze onderwerpen waarvan de meest recente zijn: Mentaal Vermogen en Jong van Geest. Daarnaast beleefde hij veel plezier aan het schrijven van een boek over Gustav Mahler. Hij is officier in de Orde van Oranje Nassau. Jan Walburg is enthousiast zeiler en kayakker is dol op schoonheid en natuur en heeft vier kinderen. 

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.