Nicolette Warmenhoven | Gezondheid, deel van een geheel

Wat maakt mensen gezond? En wat betekent gezondheid voor mensen?

Een kankerpatiënt schreef eens aan zijn oncoloog:
Als wij beiden zeggen: ‘elke dag is er één’, gebruiken we dezelfde woorden, maar bedoelen we iets heel anders. Jij bedoelt: elke dag uitstel van therapie is er één te veel. Ik, vanuit mijn generalistische paradigma van persoonsgerichte, continue zorg met aandacht voor de context, wil er echter mee zeggen: voor mij is elke dag van genieten met mijn dierbaren om me heen er één, en kostbaarder dan mogelijke overleving op termijn.

Machteld Huber deed onderzoek naar de betekenis van gezondheid bij onder meer behandelaars, patiënten, burgers, onderzoekers en beleidsmakers. Haar onderzoek bevestigde dit ‘belang van de context’. Dat geldt niet alleen voor kankerpatiënten en ook niet alleen voor de fysieke gezondheid. Vooral burgers en patiënten meten hun gezondheid af aan méér dan alleen hun (lichaams)functies. In de sessie ‘Gezondheid: deel van een geheel’ licht ik dit toe. We maken kennis met de dimensies van gezondheid die Machteld vond en doen hiermee ook zelf ervaring op. Deelnemers aan de sessie wisselen uit hoe zij hiermee om kunnen gaan in hun dagelijks werk.

Het onderwerp 'positieve gezondheid' heeft de warme belangstelling van Nicolette Warmenhoven. ‘Wat maakt of houdt mensen gezond?’ liever dan ‘Wat maakt mensen ziek’.

Nicolette werd opgeleid aan Wageningen University and Research Centre en werkte daarna als onderzoeker bij het NIVEL en als programma manager bij GGDGHOR Nederland. In 1996 heeft Nicolette samen met Annette Veldhuizen Bureau OKAPI 'aandacht voor verandering' opgericht. Van daaruit helpen zij organisaties in de publieke sector groeien, veranderen en ontwikkelen door middel van strategie ontwikkeling, interim management en coaching.

Het onderwerp integrale publieke gezondheid (en breder, het gehele sociale domein) loopt als een rode draad door Nicolette's loopbaan. Het is een onderwerp dat ze belangrijk en blijvend interessant vindt. In de afgelopen jaren vervulde ze opdrachten voor gemeenten, GGD'en, de Rijksoverheid en andere organisaties in de sectoren welzijn, gezondheid, onderwijs en maatschappelijke opvang. 

Sinds medio 2016 is Nicolette toegetreden tot het flexibele team van het Institute for Positive Health (IPH) van Machteld Huber. Ze houdt van daaruit lezingen over positieve gezondheid en denkt mee over verdere operationalisering en implementatie van het concept.

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.