Semiha Denktas | Mens, gedrag en gezondheid in een veranderende wereld

De epidemie van leefstijl gerelateerde ziekten vraagt meer dan ooit om gedragswetenschappelijke inzichten om gezond(er) gedrag te bevorderen. De invloed van sociaalmaatschappelijke structuren zoals opleidingsniveau  en de fysieke en sociale omgeving op ons gedrag is groot. De vraag is hoe we dit gedrag zo kunnen beïnvloeden dat onze gezondheid kan verbeteren?

Gepleit wordt voor gezondheidsbevordering met een meer realistisch model van menselijk gedrag aangezien mensen niet in een laboratorium leven. Gezondheidsbevordering zou daarom uit verschillende onderdelen moeten bestaan en meerdere behoeftes tegelijkertijd moeten aanspreken zonder daarbij de omgeving waarin mensen leven uit het oog te verliezen.  

Psycholoog Semiha DenktaƟ is als bijzonder hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam bij het Departement Psychology, Education and Child Studies van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Zij is tevens hoofd van de afdeling Social & Behavioural Sciences van het Erasmus University College. Bij de gemeente Rotterdam is zij voorzitter van het Behavioural Insights Group Rotterdam en van het Centrum voor Gezondheidspromotie.

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.