Sjef Staps | Positieve gezondheid en leefomgeving: naar integrale verbeteringen voor mens en omgeving

Welke factoren in de leefomgeving kunnen invloed hebben op de gezondheid van mensen? Hoe stimuleer je mensen om die factoren te herkennen in hun eigen situatie? Waar liggen knelpunten en kansen in de leefomgeving om de gezondheid positief te laten beïnvloeden? Hoe kunnen we bewoners stimuleren om zelf verbeteringen aan te brengen? Wanneer is de regie van andere partijen noodzakelijk? En wie zijn die partijen dan?

In deze sessie lichten we een model toe voor Positieve gezondheid en leefomgeving. Dit model is gebaseerd op het Positieve gezondheidsmodel van Machteld Huber. Het model geeft belangrijke ondersteuning bij de beantwoording op bovenstaande vragen. In de sessie gaan de deelnemers daar met voorbeelden zelf ervaring mee opdoen. We gaan daarbij in op aparte varianten van het model voor de woon- en voor de werkomgeving.   

Sjef Staps is milieukundige en als senior onderzoeker duurzame ontwikkeling verbonden aan het Louis Bolk Instituut. Hij was eerder onder meer werkzaam bij het RIVM en TNO. Samen met Machteld Huber schreef hij het position paper “Zelfmanagement voor gezondheid en leefomgeving: tijd voor een nieuwe aanpak”. Hij ontwikkelde een model voor Positieve gezondheid en leefomgeving.
Met diverse projecten geeft hij invulling aan de verbinding tussen gezondheid en leefomgeving, zoals de projecten Amsterdam Zuid-Oost, Blue Zone Oss en Eindhoven slim en gezond (voor gezonde stedelijke ontwikkeling). Doel is steeds een gezonde wederkerige relatie tussen mens en aarde: de aarde zorgt goed voor de mens en de mens zorgt goed voor de aarde.

   

    Uw internetbrowser is verouderd.

    Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.